Lýdia Jergušová-Vydarená

English version
Kód IHS 1 (digitálna tlač a maľba, 80×115cm)
I → ∑(a + b) = √c
I subjekt
a skúsenosti nadobudnuté
b vedomosti sprostredkované
LJV autorkine iniciály
c artefakt