Lýdia Jergušová-Vydarená

English version

V sérii Kódy alebo Šifrované správy, autorka použila v dielach rovnaký motív v rôznych súvislostiach a ponúkla divákovi alternatívy nazerania na tú istú vonkajšiu formu zakaždým s iným vnútorným obsahom. Autorka skúma možnosti nejednoznačného výkladu symbolov, ktoré na rôznych kontinentoch, pri rôznych životných podmienkach, vytvára spoločenstvo ako svoje totemy, svoje ochranné známky, svoje znaky dobra a zla podriadené nepochopiteľnosti zmyslu života.

Oheň (2007, digitálna tlač, 120×100cm)

Oheň

Ráno (2007, digitálna tlač, 120×100cm)

Ráno

Portrét I, II (2007, sieťotlač, 90×100cm)

Portrét I, II

Potencia (2007, sieťotlač + digitálna tlač, 110×210cm)

Potencia

Kyborg 1a (2008, sieťotlač, 100×80cm)

Kyborg 1a

Kyborg 2b (2008, sieťotlač, 100×80cm)

Kyborg 2b