Lýdia Jergušová-Vydarená

English version

Čiara je stopa bodu.
Čiara je súčasť písma.
Čiara urobená perom je kresba.
Čiara urobená štetcom je maľba.
Čiara v priestore je socha.
Čiara zhmotnená je stavba.
Čiara je virtuálna realita.
Čiara je uvedomelý objav človeka.
Čiara je podvedomá tvorba hmyzu.
Čiaru tvorí vták na oblohe.
Čiaru tvorí strom v lese.
Čiara je steblo trávy.
Čiara je ornament na krovkách motýľa.
Čiara je vymyslená skutočnosť.