Lýdia Jergušová-Vydarená

English version

Človek využíva svoju inteligenciu na vytvorenie si životného prostredia a životných podmienok, ktoré mu zaručujú čo možno najväčšiu nezávislosť na prírodných podmienkach. Tým poznačuje seba, krajinu, faunu aj flóru. Séria grafík Poznačení tvorí spolu tri diptichy. Jednotlivé diela zobrazujú – skaly, človeka a vtáka v dvoch farebných mutáciách. V prvej, farebnejšej, je zobrazenie poznačenia jednotlivostí. V druhej už prevláda znak na úkor krajiny, človeka, vtáka. Kde je hranica ľudskej nezávislosti medzi ešte prírodným a celkom umelým?

Poznačení I (2006, sieťotlač, 132×135cm)

Poznačení I

Poznačení II (2006, sieťotlač, 132×80cm)

Poznačení II

Poznačení III (2006, sieťotlač, 115×165cm)

Poznačení III